Sabato Magazine

Press

03/03/2018

BETONNEN MAQUETTES

Wie? De Antwerpse keramiekgalerie Modern Shapes toont het werk van David Umemoto voor het eerst aan het Belgische publiek. Meteen na de primeur op Collectible volgt nog een soloshow van Umemoto in de galerie zelf.
Wat? David Umemoto begeeft zich met zijn betonnen beelden op de grens tussen design en kunst, architectuur en sculptuur. De Canadees is op geleid als architect en dat merk je aan zijn vor-mentaal met trappen, gewelven, luifels en door-zichten. Die spaart hij met rubberen mallen in ‘negatief’ uit een blok bekist beton uit. Ook al is beton hier het basismateriaal, toch heeft het maakproces veel met keramiek gemeen: de droog-tijd, de montage, de onvoorspelbaarheid van de texturen. Umemoto’s ‘monumenten’ hebben iets van de onmogelijke architectuurschetsen en utopische maquettes van Maurits Cornelis Escher, maar evengoed van Louis Kahns gebouwen of Renato Nicolodi’s sculpturen. Het is die mysterieuze cocktail die ze zo aantrekkelijk maakt.
Ga kijken, want Collectible is de ‘coming out’ voor de Antwerpse galerie Modern Shapes, een kennersadresje in de Kloosterstraat, gespeciali-seerd in 20ste- en 21ste-eeuwse keramiek. Voor de galerie is dit de eerste beursdeelname ooit. Tegelijk luidt Collectible een nieuw elan in voor Modern Shapes: vanaf nu toont bezieler Michael Francken meer abstracte, sculpturale objecten, op de grens tussen keramiek en beeldhouwkunst.

MAQUETTES  EN BÉTON

Quoi? David Umemoto s’aventure sur la frontière entre design et art, architecture et sculpture. Ce Canadien a suivi une formation d’architecte, ce que l’on sent dans son langage formel, riche en escaliers, voûtes, auvents et ouvertures. Malgré l’utilisation du béton, le processus de fabrication présente beaucoup de similitudes avec la céra-mique: le temps de séchage, le montage et l’im-prévisibilité des textures. Les “monuments” d’Umemoto ont un petit quelque chose des cro-quis architecturaux et des maquettes utopiques de Maurits Cornelis Escher, mais aussi des bâti-ments de Louis Kahn ou des sculptures de Renato Nicolodi. C’est ce cocktail mystérieux qui les rend si séduisants.
Qui? La galerie de céramique d’art anversoise Modern Shapes présente l’œuvre de David Umemoto pour la première fois au public belge. Dès la fin de Collectible, un show solo d’Umemoto suivra dans cette même galerie.
À ne pas manquer car Collectible est la toute pre-mière participation à un salon de la galerie anver-soise Modern Shapes, véritable rendez-vous des connaisseurs et spécialisée dans la céramique des XXème et XXIème siècles. Collectible annonce un nouvel élan pour Modern Shapes: à partir d’aujourd’hui, son instigateur, Michael Francken, exposera plus d’objets abstraits et sculpturaux, à la frontière entre céramique et sculpture.

share